[1]
Devanbu, V.G.C., Ravi , H. and Taneja, N. 2020. Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – Ayushman Bharat. Indian Journal of Community Health. 32, 2 (Jun. 2020), 337 - 340. DOI:https://doi.org/10.47203/IJCH.2020.v32i02.006.