Devanbu, V. G. C., Ravi , H. and Taneja, N. (2020) “Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – Ayushman Bharat”, Indian Journal of Community Health, 32(2), pp. 337 - 340. doi: 10.47203/IJCH.2020.v32i02.006.