[1]
V. G. C. Devanbu, H. Ravi, and N. Taneja, “Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – Ayushman Bharat”, Indian J Community Health, vol. 32, no. 2, pp. 337 - 340, Jun. 2020.