Devanbu, V. G. C., H. Ravi, and N. Taneja. “Pradhan Mantri Jan Arogya Yojana – Ayushman Bharat”. Indian Journal of Community Health, Vol. 32, no. 2, June 2020, pp. 337 -40, doi:10.47203/IJCH.2020.v32i02.006.