Editorial Team

EDITORIAL BOARD

 

Managing Editor

Chief Editor

Editor

Dr Sandip Kumar

Professor and Head

Department of Community Medicine

UPUMS, Saifai, Etawah, UP

Dr. SK Singh

Professor

Department of Community Medicine

KG Medical University, Lucknow, UP

Dr. Monika Agarwal

Professor

Department of Community Medicine

KG Medical University, Lucknow, UP

Assistant Editor

Joint Editor

Joint Editor

Dr. Manish Manar

Associate Professor

Department of Community Medicine

KG Medical University, Lucknow, UP

Dr Tanveer Bano

Professor

Department of Community Medicine

LLRM, Meerut, UP

Dr. Pradeep Aggarwal

Additional Professor

Department of Community & Family Medicine

All India Institute of Medical Sciences, Rishikesh

 

Associate Editors

 

Dr. Ajit Sahai, KGMU, Lucknow, UP

Dr. Prashant Bajpai, KGMU, Lucknow

Dr. Sadhana Awasthi, GMC, Haldwani, UK

Dr. AK Srivastava, HIMS, Dehradun, UK

Dr. Rajesh Kunwar, TSMMC, Lucknow

Dr. Santosh Kumar Burman, GSVM, Kanpur

Dr. Abhishek Gupta, RDGMC, Ayodhya

Dr. Ratan K Srivastava, PIMS, Lucknow

Dr. Sanjeev Kumar, LLRM, Meerut

Dr. Arvind Singh, Dr RMLIMS, Lucknow

Dr. Reema Kumari, KGMU, Lucknow

Dr. Shailendra Chaudhary, SNMC, Agra

Dr. Panchsheel Sharma, FHMC, Agra

Dr. Ruby Khatoon, ELMC, Lucknow

Dr. VP Srivastava, CIMS, Lucknow

Advisor

Dr. AM Kadri, PDUMC, Ahmedabad, Gujarat*

Dr. JS Thakur PGI, Chandigarh

Dr. Seema Jain, LLRM, Meerut, Uttar Pradesh*

Dr. Annarao Kulkarni, Karnataka

Dr Kajal Gupta, GEIMS Dehradun, Uttarakhand

Dr. SC Mohapatra, Gurugram, Haryana

Dr Anurag Srivastava, Greater Noida

Dr. Manish Singh, Dr RMLIMS, Lucknow*

Dr. SC Saxena, Kanpur, Uttar Pradesh

Dr. Amita Kashyap, SMSMC, Jaipur, Rajasthan

Dr. Mohan Doibale, Aurangabad, Maharashtra

Dr. Shamim Haider, Hi-Tech, Rourkela, Odisha

Dr. Anjum Fazli, SKIMS, Jammu & Kashmir

Dr. Najam Khalique, AMU Aligarh, Uttar Pradesh

Dr. Sitanshu Kar, JIPMER, Pondicherry

Dr. Ashok Bharadwaj, Himachal Pradesh

Dr. Neeraj Agarwal, AIIMS, Patna, Bihar

Dr. SK Satpathy, KIMS, Bhuvaneswar, Orissa

Dr. Ashok Mishra, GMC, Gwalior, Madhya Pradesh

Dr. Pankaj Bhardwaj, AIIMS Jodhpur, Rajasthan

Dr. Subrata Baidya, AGMC, Agartala, Tripura

Dr. BS Garg, MGIMS, Wardha, Maharashtra

Dr. Pankaj Jain, UPUMS, Saifai, Uttar Pradesh

Dr. Suneela Garg, MAMC, New Delhi

Dr. CM Singh, AIIMS, Patna, Bihar

Dr Pradeep Kumar, Gujarat

Dr. Surekha Kishore, AIIMS Rishikesh*

Dr. Dilip Kumar Das, BMC, Burdwan, West Bengal

Dr. Pradeep Kasar, Jabalpur, Madhya Pradesh

Dr. Thomas Mathew, GMC, Thir.puram, Kerala

Dr. Dinesh K Walia, GMC, Chandigarh

Dr. Puneet Misra, AIIMS, New Delhi

Dr. Tulika M Goswami, AMC, Dibrugarh, Assam

Dr Dhananjay Kumar Singh, ASMC, Ghazipur

Dr. Purushottam Giri, Jalna, Maharashtra*

Dr. Umesh Kapil, NAMS, New Delhi

Dr. FU Ahmed, Kalaburagi, Karnataka

Dr. Rakesh Kakkar, AIIMS, Bathinda, Punjab

Dr. Uttam Singh, SGPGI, Lucknow, Uttar Pradesh

Dr. Harivansh Chopra, Uttar Pradesh

Dr Rambha Pathak, Greater Noida

Dr. Vartika Saxena, AIIMS, Rishikesh, Uttarakhand

Dr. Jagdish Kakodar, GMC, Goa

Dr. Ranjana Singh, NIIMS, Greater Noida

Dr. Vikas Bhatia, AIIMS, Bibinagar, Telangana

Dr. Jayanti Semwal, HIMS, Dehradun, Uttarakhand

Dr. Santosh Burman, GSVM, Kanpur, UP

 

 

Advisor (International)

 

Dr. Akindele Olupelumi Adebiyi, Nigeria

Dr. Gopal Sankaran, USA

Dr. MSA Ahmed, Bangladesh

Dr. Dheeraj Bansal, Guyana

Dr. Janaki Vidanapathirana, Sri Lanka

Dr. Sujan B Marhatta, Nepal

Dr. Defriman Djafri, Indonesia

Dr. Khursheed Muzammil, Saudi Arabia

Dr. Suriyadeo Tripathi, Thailand

Dr. Dhavendra Kumar, United Kingdom

Dr. Kuldeep Kumar, Australia

Dr. Vijay Chattu, Toronto, Canada